Kontakt

EXCELLENCE S.A.

Lipa 20a,
95-010 Stryków
Numer KRS: 0000427300
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 15 773 000 zł
NIP 733-13-12-783 Regon 100159950
Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie
Nr rachunku: 81 1750 1093 0000 0000 1047 3195

Dział handlowy

Klaudia Kaczmarek
42 719 81 12
zamowienia@syropy.eu