Promotion of the day!

Today we have a great promotion of the day! To each product you buy,  you receive 100 ml of raspberry syrup.

I'm using fruit syrups for:
coffe
tea
drinks
beer
desserts

private policy

 PRIVATE POLICY

We at sklep.syropy.eu respect your right to privacy. Sklep.syropy.eu does not collect personal information from occasional or unregistered users. Sklep.syropy.eu knows that you care how information about you is used and shared.

Information entered during the ordering or registration process will be treated as confidential. Any details submitted are used in strict confidence and only to the extent requested by the user.

If you opt to subscribe to our newsletter, we will keep you updated on the most current developments, specials, discounts, and new products.

You may unsubscribe at any time by just sending an email to sklep.syropy.eu with unsubscribe in the subject line. If you decide to unsubscribe we would also like to know why, in order to fix the problem as soon as possible, although you are under no obligation to state your reason(s) in order to unsubscribe.

Sklep.syropy.eu does not sell, rent, exchange nor disseminate user information. We at sklep.syropy.eu appreciate your trust and confidence in our service and security.

 

 

Sklep internetowy Syropy.eu, działający pod adresem sklep.syropy.eu, prowadzony jest przez: FHU Excellence, z siedzibą w Strykowie, Tymianka Lipa 20a

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy Syropy.eu, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie sklep.syropy.eu
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony sklep.syropy.eu. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia.
  1. w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
  2. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia
  3. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia.
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jed yna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według ko lejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon - na życzenie klienta podczas wypełniania formularza zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT lub paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem mkwiatkowska@syropy.eu.
 9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Syropy.eu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


Pages: 1 2 3 4 Next »